Bedrijventerrein Keizerswoert

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 juli 2013 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Keizerswoert" vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft een integrale herziening van de geldende bestemmingsplannen "Industrieterrein" en "Industrieterrein Noord".

Het industrieterrein Keizerswoert ligt ten noordwesten van de kern Putten. Het gebied wordt globaal begrensd door de Beekweg, ongebouwde agrarische gronden aan de oostzijde, de Husselsesteeg, de Stationsstraat en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.