Bedrijventerrein Keizerswoert - Reparatieplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 5 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Keizerswoert, reparatieplan” vastgesteld. De vaststelling van dit bestemmingsplan volgt uit de uitspraak van 3 september 2014 met nummer 201310490/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 4 oktober 2012 over het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Keizerswoert".

Gevolgen uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Keizerswoert” de gemeenteraad opgedragen een reparatieplan op te stellen.

Reparatieplan

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Keizerswoert, reparatieplan” behelst alleen de onderdelen waar de Raad van State de gemeente opdraagt een nieuw besluit over te nemen en heeft betrekking op:

  • Stationsstraat 92 (in het bestemmingsplan is een regeling opgenomen over het gebruiken van een bestaand bijgebouw als logeervoorziening);
  • Stationsstraat 110-A (de bestaande bedrijfsbebouwing op dit perceel is in zijn geheel binnen het bouwvlak met de bestemming “Bedrijventerrein gebracht);
  • Nijverheidsweg 4 (minimum en maximum milieucategorieën) en
  • het wegvallen van de bouwaanduidingen “bouwhoogte” en “bebouwingspercentage” op een deel van de digitale verbeelding van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Keizerswoert”.

Het bestemmingsplan is hieronder in pdf bestanden te downloaden. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BtKeizerswoertrep-VA01. 

Bijlagen