Bestuurlijke lus Verbinding Nijverheidsweg/ Stationsstraat - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 november 2013  het bestemmingsplan "Verbinding Nijverheidsweg – Stationsstraat" opnieuw vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 24 juli 2013 met nummer 2011423/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 4 oktober 2012 over het bestemmingsplan "Verbinding Nijverheidsweg – Stationsstraat".

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten "bestuurlijke lus" heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan

Er is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd, met inachtneming van de effecten van het optrekkend en afremmend verkeer op de Stationsstraat dat afslaat naar de nieuwe verbindingsweg. Conform de uitspraak van de Raad van State is heet tracé en de as van de nieuwe verbindingsweg alsnog vastgelegd in dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.