Smidspol,de - Bestemmingsplan - gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 oktober 2012 het bestemmingsplan "Herziening De Smidspol" gewijzigd vastgesteld door aan de begripsomschrijvingen het begrip "stankhindergevoelig bedrijf" toe te voegen.

Dit bestemmingsplan behelst een wijziging van het bestemmingsplan "De Smidspol" om de verplaatsing van de in het geldende bestemmingsplan De Smidspol aangegeven bestemming voor de vestiging van een fastfood-restaurant naar een andere locatie aan de Berencamperweg mogelijk te maken (ter hoogte van de voormalige agrarische bedrijfswoning Hardenbergerweg 20).

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl