Beulekampersteeg 31 - vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 3 december 2015 het bestemmingsplan "Beulekampersteeg 31" vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een niet agrarische nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf in de vorm van een speel- en beleefboerderij. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om ambtshalve aanpassingen. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp is opgenomen in het vaststellingbesluit. 

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGBeulekampst31-VA01.