Drosteweg 14 - vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 12 mei 2016 het bestemmingsplan 'Drosteweg 14' vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van twee woningen na de sanering van het agrarisch bedrijf.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.