Drosteweg 27-27A - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 2 november 2017 het bestemmingsplan "Drosteweg 27-27A” vastgesteld. Het gaat om een inpassing van het feitelijke gebruik. Op het perceel zijn twee woningen aanwezig terwijl er op grond van het bestemmingsplan slechts één woning is toegestaan. Het pand Drosteweg 27A krijgt de aanduiding ‘kleine woning’. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGDrosteweg27-VA01.