Goorsteeg 13 - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 2 november 2017 het bestemmingsplan "Goorsteeg 13” vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. De bestemming van het perceel wordt aangepast van wonen naar wonen met agrarische nevenactiviteit. Daarnaast wordt het bouwvlak vergroot.  U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGGoorsteeg13-VA01.