Goorsteeg 8 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 27 juni 2017 het wijzigingsplan ‘Westelijk Buitengebied, Goorsteeg 8’ vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het omschakelen van de agrarische bestemming naar de woonbestemming.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl