Hellerweg 23 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 6 juli 2015 het wijzigingsplan "Westelijk Buitengebied, Hellerweg 23" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming 'Wonen”.

Het wijzigingsplan is hieronder als pdf bestand te downloaden. Voor het plan loopt nog een beroepsprocedure. 

Vastgesteld plan: