Huddingweg 18, Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2014 het bestemmingsplan "Huddingweg 18" vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming van het perceel Huddingweg 18 naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van het aanwezige fouragebedrijf.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl