Huddingweg 9 - 9A - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 9 maart 2017 het bestemmingsplan "Huddingweg 9 – 9A” vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. In het bestemmingsplan is geregeld dat bij de plattelandswoning Huddingweg 9A een oppervlakte van 450m² aan bijgebouwen in gebruik mag zijn. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl