Huinerweg 8 - Bestemmingsplan

In 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Huinerweg 8". vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de functieverandering van het perceel naar wonen, er wordt een extra woning gerealiseerd Tevens worden er twee bedrijfswoningen aan de Handelsweg gesaneerd en hiervoor aan de Huinerweg 8 nog een extra woning gerealiseerd.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl