Kraakweg 3A / Telgterweg 24A - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 15 augustus 2017 het wijzigingsplan ‘bestemmingsplan Westelijk Buitengebied, Kraakweg 3a en Telgterweg 24a’ vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het verwijderen van een voormalige agrarische schuur op het perceel Kraakweg 3A en het saneren van een kleine woning op het perceel Telgterweg 24A. Ter compensatie (functieverandering) hiervoor wordt met het wijzigingsplan de mogelijkheid geboden om een nieuwe woning te realiseren op het perceel Kraakweg 3A.

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0273.WPBGKraakweg3a-VA01).