Leembruggerweg/Vikariënweg (hoek) - bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 6 november 2014 het bestemmingsplan "hoek Leembruggerweg / Vikariënweg" vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan behelst de toevoeging van 1 woning middels gebruikmaking van het functieveranderingbeleid.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.