Nijkerkerstraat 39 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten hebben op 12 september 2017 het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied, wijzigingsplan Nijkerkerstraat 39” vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan “Westelijk Buitengebied” en beoogt de wijziging van een woonbestemming naar een maatschappelijke activiteit..

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGNijkerkerstr39-VA01.