Nijkerkerstraat 71, Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 2 juli 2014 het bestemmingsplan "Nijkerkerstraat 71” vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Met deze bestemmingsplanherziening wordt de bouw van een nieuwe bedrijfsloods op het achterterrein mogelijk gemaakt. Dit hangt samen met de sanering van de autosloperij aan de Handelsweg 2. Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn een paar wijzigingen bij de vaststelling doorgevoerd (in de regels en de toelichting).

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepschriften ingediend. Het bestemmingsplan is daarom in werking getreden.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.