Nijkerkerstraat nabij 22 - bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 het bestemmingsplan "Nijkerkerstraat nabij 22" vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan behelst de wijziging van agrarisch naar wonen.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.