Oude Nijkerkerweg 25A - Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan "Oude Nijkerkerweg 25A" is op 14 juli 2015 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de functieverandering naar wonen en de sanering van het agrarische bedrijf. Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en is als pdf-bestand hieronder te downloaden. 

Te downloaden documenten: