Pasdijk 3 - wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 7 april 2015 het wijzigingsplan "Westelijk Buitengebied, Pasdijk 3" ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming 'Wonen”.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl