Schoonderbeeklaan 39, wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten hebben op 22 november 2016 het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied, wijzigingsplan Schoonderbeeklaan 39” vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan “Westelijk Buitengebied” en beoogt het toevoegen van de aanduiding ‘agrarische nevenactiviteit‘ aan de bestaande woonbestemming. Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl