Tintelersteeg 26 - wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten hebben op 11 oktober 2016 het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied, wijzigingsplan Tintelersteeg 26” vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan “Westelijk Buitengebied” en beoogt de omzetting van een agrarische bedrijfsbestemming naar een reguliere woonbestemming voor het perceel Tintelersteeg 26. 

Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGTintelersteeg-VA01.