Veenhuizerveldweg 38, Bestemmingsplan zorgerf

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2014 het bestemmingsplan "Zorgerf Veenhuizerveldweg 38" vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Het voormalige recreatieterrein aan de Veenhuizerveldweg 38 / Veenwaterweg 3A krijgt een nieuwe invulling. De bestemming van het terrein wordt omgezet van een recreatieve functie naar een specifieke maatschappelijke functie.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl