Veldwijkweg 5/5a - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 14 augustus 2015 het wijzigingsplan "Veldwijkweg 5/5A" vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de functieverandering naar opslag en kantoor en de sanering van het agrarisch bedrijf.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl