Voordijk 3 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 22 maart 2016 het wijzigingsplan "Voordijk 3” vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van de maximale toegestane oppervlakte bebouwing voor het agrarisch bedrijf. Het plan is om op het perceel nieuwe veehallen te bouwen, ten behoeve van dierenwelzijn. Het aantal vergunde nertsen neemt niet toe ten opzichte van de huidige vergunde situatie. 

Het digitale plan in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsplan is inmiddels onherroepelijk.