Voorthuizerstraat 256 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 31 januari 2017 het wijzigingsplan ‘Voorthuizerstraat 256’ vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het opnemen van een aanduiding ‘wonen’ op het perceel, zodat de bedrijfswoning door derden (die niet bij het kantoorbedrijf betrokken zijn) bewoond mag worden.

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGVoorthuizer256-VA01.