Waterweg 82-84, wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 12 september 2014 het wijzigingsplan "Westelijk Buitengebied, Waterweg 82-84" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 'Wonen' en ‘Agrarisch’ naar de bestemming 'Niet agrarische bedrijven” dit ten behoeve van het aanwezige boorbedrijf. De gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerp betreft een tweetal ambtshalve wijzigingen in de voorschriften van het plan.

Het vastgestelde wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepschriften ingediend. Het bestemmingsplan is daarmee in werking getreden.

Bijlage: