Westelijk Buitengebied, bestuurlijke lus

De gemeenteraad van Putten heeft op 12 mei 2016 het bestemmingsplan 'Westelijk Buitengebied' opnieuw vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 27 januari 2016 met nummer 201407662/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 3 juli 2014. Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Raad van State de zogeheten 'bestuurlijke lus' heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2014

De wijzigingen hebben betrekking op het perceel Oud Groevenbeeklaan 2-4, het perceel Beekweg 10-10a en een bepaling in de regels bij de bestemming 'wonen'.

  • Oud Groevenbeeklaan 2-4: Het pand Oud Groevenbeeklaan 4 heeft de aanduiding “kleine woning” gekregen.
  • Beekweg 10-10a: Een aantal bestaande bouwwerken en het bestaande gebruik op het perceel is ingepast.
  • Regels bestemming wonen: Artikel 19.2.7 (Bijgebouwen) is tekstueel verduidelijkt. Het betreft geen beleidswijziging.

Het gewijzigde bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGWBuitengebied-VA02. Hieronder vindt u het raadsbesluit.

Bijlagen: