Zuiderzeestraatweg 23-24 - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 6 juni 2017 het wijzigingsplan “Zuiderzeestraatweg 23-24” vastgesteld. Met het wijzigingsplan worden de volgende aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • de bestemming van het perceel Zuiderzeestraatweg 24 wordt gewijzigd van een agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming;
  • het agrarisch bouwvlak van het perceel Zuiderzeestraatweg 23 wordt aan de (noord)west zijde vergroot, zodat hier een nieuwe veestal gebouwd kan worden. De totale toegestane oppervlakte bedrijfsbebouwing wordt niet vergroot.             

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBGZuiderzstrwg23-VA01.