Fietspad Zuiderzeestraatweg - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Putten hebben op 15 augustus 2017 het wijzigingsplan “Fietspad Zuiderzeestraatweg” gewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan is opgesteld om de aanleg van een fietspad langs de Zuiderzeestraatweg mogelijk te maken, tussen het gedeelte station – Vanenburgerallee. Deels wordt ook een voetpad aangelegd. In het wijzigingsplan is tevens de natuurcompensatie geregeld. Bij de vaststelling van het plan is ten opzichte van het ontwerp plan een aantal wijzigingen aangebracht (onder andere een kleine aanpassing van de plangrens en het opnemen van beschermende voorschriften voor de aanwezige bomen).

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer is NL.IMRO.0273.WPBGFietspadZuider-VA01.