Huddingweg 14-16 - Bestemmingsplan

Van 11 december 2017 tot en met 22 januari 2018 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Huddingweg 14-16. Op dit moment hebben de gronden een bedrijfsbestemming. Het voorstel van het college is om hier een woonbestemming van te maken, waarbij in totaal 3 nieuwe woningen worden toegevoegd. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. 
U kunt het ontwerpplan inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGHuddingwg1416-ON01. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken. (plan staat op ruimtelijke plannen vanaf 11 december)
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 768.

 

Uitgelicht