Knapzaksteeg 16-16A - wijzigingsplan

Van 7 november tot 20 december 2019 ligt voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Knapzaksteeg 16-16A. Het perceel heeft op dit moment een agrarische bestemming. De agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel zijn beëindigd. Met het ontwerpwijzigingsplan wordt een functieverandering van agrarisch naar wonen mogelijk gemaakt. Bij het slopen van de agrarische bebouwing komen sloopmeters vrij die deels op eigen perceel worden ingezet en de overige sloopmeters zijn verhandelbaar.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage bij het gemeentehuis. U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Voor het beantwoorden van eventuele vragen of een afspraak buiten genoemde uren kunt u bellen naar het telefoonnummer (0341) 359 785. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken.  

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het plan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.