Oude Nijkerkerweg 2-2A - wijzigingsplan

Van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Oude Nijkerkerweg 2-2A. In het wijzigingsplan wordt geregeld dat Oude Nijkerkerweg 2A zelfstandig (los van Oude Nijkerkerweg 2) bewoond mag worden. Dit was eerder vergund als inwoning. Voor de wijziging worden sloopmeters ingezet. 

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Ook kunt u de stukken op afspraak, via telefoonnummer (0341) 359 768, 's middags en op donderdagavond inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. U kunt het ontwerpwijzigingsplan digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.