Peppelerweg 50 en 50B - Bestemmingsplan

Van 4 mei 2017 tot 15 juni 2017 ligt het bestemmingsplan Peppelerweg 50 en 50B voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan Oostelijk Buitengebied. Het bestemmingsplan richt zich op het wegbestemmen van het aanwezige recreatief verblijfsobject, het kleinschalig verruimen van de bouwmogelijkheden van de woning Peppelerweg 50b en het volgen van de kadastrale eigendomsgrenzen bij de herbestemming. Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u op het gemeentehuis (Omgevingsloket) van Putten inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan IDN-nummer NL.IMRO.0273.BPBGPeppelerweg50-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 731.