Henslare 2 - Besluit hogere grenswaarde

Vastgestelde besluiten coördinatieregeling bestemmingsplan Henslare 2 en besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder "Henslare 2"

Besluit hogere waarden geluid

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van een aantal woningen in de omgeving van de Henslare I en Henslare II boven de volgens de Wet Geluidhinder toegestane geluidnorm zal komen te liggen. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen die norm wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 82, 83 en 110-a van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het betreffende plan.

De woningen waarop het besluit van toepassing is, zijn:

  • Bijsterenseweg 12a
  • Bijsterenseweg 14
  • Stenenkamerseweg 14
  • Stenenkamerseweg 18
  • Stenenkamerseweg 20
  • Stationsstraat 134
  • Stationsstraat 132
  • Stationsstraat 126
  • Stationsstraat 124

Bijlagen:

Hogere Waarde geluid

>> Meer informatie over en de stukken met betrekking tot het bestemmingsplan