Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ontwerpplannen

De gemeente stelt een ontwerpplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de lokale krant en de Staatscourant (een wijzigingsplan alleen in de lokale krant). Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) over het plan geven. Alle zienswijzen worden verzameld en beoordeeld door de gemeente.

Plannen in ontwerpfase

  • Krachtighuizerkern 12-12A, zienswijze termijn verstreken
  • Bijsterenseweg tussen 8a en 10a, zienswijze termijn verstreken
  • Uitbreiding begraafplaats Schootmanshof (Telgterweg 14), zienswijze termijn verstreken
  • Boshuisweg 3a en Veenhuizerveldweg 20a, zienswijze termijn verstreken
  • Krachtighuizerweg 37a en b, zienswijze termijn verstreken. 

De plannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpplan, dan kunt u een zienswijze indienen via info@putten.nl of schriftelijk bij de gemeenteraad (voor bestemmingsplannen) of bij het college van burgemeester en wethouders (voor wijziginsplannen) via Postbus 400, 3880 AK, Putten.

In uw zienswijze moet staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Over welk ontwerpplan uw zienswijze gaat.
  • Motivatie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Wij doen ons best de plannen die in procedure zijn zo actueel mogelijk bij te houden. Aan dit overzicht op onze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als een plan ter inzage gaat, wordt dit bekendgemaakt via de lokale krant. U kunt zich via de website www.ruimtelijkeplannen.nl abonneren op een meldingsservice. U wordt dan via de e-mail op de hoogte gehouden van plannen in uw buurt.