Gebiedsvisie Nijkerkerstraat - Subsidie

De gemeenteraad van Putten heeft in de vergadering van 6 juli 2017 de gebiedsvisie Nijkerkerstraat gewijzigd vastgesteld

De visie beschrijft het ruimtelijke en functionele toekomstbeeld van het gebied rondom de Nijkerkerstraat voor de komende tien jaar. Het gaat om het gebied tussen de kruising Stationsstraat/Dorpsstraat en de Henslare. De gebiedsvisie is hieronder te downloaden.

Subsidie voor natuur- en landschapsbehoud

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat eigenaren binnen het gebied van de gebiedsvisie Nijkerkerstraat in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies. De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten van plantmateriaal en niet voor overige kosten zoals arbeid, aanleg en toekomstig onderhoud. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per aanvraag. Als u samen met buren (minimaal 4 eigenaren) een plan indient, bedraagt de subsidie maximaal € 1.250,00 per eigenaar (burenbonus). Het college heeft een budget van € 10.000,00 beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Bent u eigenaar en wilt u bestaande natuur- en landschapselementen herstellen of nieuwe natuur- en landschapselementen aanleggen? Dan kunt u vanaf 1 november 2017 tot 1 november 2018 subsidie aanvragen. In de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies staan de voorwaarden voor de subsidieverlening vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768.

Formulieren

Verordening

Gebiedsvisie