Gebiedsvisie Strand Nulde

De gemeenteraad van Putten heeft op 29 oktober 2015 de gebiedsvisie Strand Nulde vastgesteld. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingsrichting weer voor het gebied Strand Nulde. Voor het gemeentebestuur vormt de visie een belangrijke leidraad bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.

De gebiedsvisie is vanaf 19 november 2015 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur in te zien bij het Omgevingsloket. Tevens kan de structuurvisie op afspraak buiten de hiervoor genoemde uren en op de donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. De gebiedsvisie is hieronder als pdf bestand te downloaden. Tegen het besluit tot vaststelling van de gebiedsvisie kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Voor nadere informatie over de gebiedsvisie kunt u contact opnemen met dhr. J. Doornbos van de afdeling Ruimte, cluster beleid en advies, telefoon (0341) 359 731.

Documenten: