Woonvisie Putten 2015-2020 Thuis in Putten

De regiogemeenten op de Noord-Veluwe hebben de ‘Woonvisie Regio Noord-Veluwe 2014’ opgesteld, welke de kapstok is voor het lokale woonbeleid. De lokale uitwerking van de gemeente Putten is bedoeld voor de periode van 2015-2020 met een doorkijk naar 2025.

In deze lokale woonvisie, ‘Woonvisie Putten 2015-2020 – Thuis in Putten’, staan vier thema’s centraal, namelijk bestaande bouw, woningbouwprogrammering, wonen-welzijn-zorg en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft de woonvisie op 30 april 2015 vastgesteld en op 6 juli 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden. De wijziging heeft betrekking op de woningbouwprogrammering. De gewijzigde Woonvisie kunt u hier downloaden.

Bijlage:

Uitgelicht