Gebiedsvisie Koekamperweg - Subsidie

De gemeenteraad van Putten heeft op 2 juni 2016 de gebiedsvisie Koekamperweg 2015-2025 vastgesteld.

De visie beschrijft het ruimtelijke en functionele toekomstbeeld van het gebied rondom de Koekamperweg voor de komende tien jaar. Het gebied wordt begrensd door de Voorthuizerstraat, Oude Nijkerkerweg, Matseweg, Hoge Einderweg en Hoge Engweg. De gebiedsvisie is hieronder te downloaden. 

Subsidie voor natuur- en landschapsbehoud

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat eigenaren binnen het gebied van de gebiedsvisie Koekamperweg in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies. Ook eigenaren van de percelen direct gelegen aan de Voorthuizerstraat (tussen de rotonde Van Geenstraat en Oude Nijkerkerweg) komen voor deze subsidie in aanmerking.

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten van plantmateriaal en niet voor overige kosten zoals arbeid, aanleg en toekomstig onderhoud. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per aanvraag. Als u samen met buren (minimaal 4 eigenaren) een plan indient, bedraagt de subsidie maximaal € 1.250,00 per eigenaar (burenbonus). Het college heeft een budget van € 10.000,00 beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Bent u eigenaar en wilt u bestaande natuur- en landschapselementen herstellen of nieuwe natuur- en landschapselementen aanleggen? Dan kunt u tot 31 december 2017 subsidie aanvragen. In de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies staan de voorwaarden voor de subsidieverlening vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768.

Verordening

Gebiedsvisie