Aanvraag openbaar groen en restgrond

De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken, bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Het openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is eigendom van de gemeente. Openbaar groen, dat een beperkte functie heeft voor de openbare ruimte en dat direct grenst aan een woonperceel, kan in aanmerking komen voor verkoop aan de eigenaar(-s) van dat perceel. Is er een strook openbaar groen dat grenst aan uw perceel en wilt u dat graag gebruiken als tuin? Dan kunt u het aanvraagformulier invullen. 

Openbaar groen online aanvragen

Voorwaarden

Als u hebt aangegeven een stukje openbaar groen te willen kopen, gaan wij toetsen of de grond verkocht kan worden. De gemeente verkoopt de grond niet als:

  • het openbaar groen rond uw woning een belangrijk onderdeel is van het wijkgroen, de ecologische- of groenstructuur;
  • er sociaal- of verkeersonveilige situaties, zoals verminderd zicht of onoverzichtelijkheid, ontstaan;
  • er een onlogische, moeilijk te onderhouden en slecht te handhaven kadastrale grens ontstaat (kantelenvorming), bijvoorbeeld ten opzichte van naastgelegen panden;
  • er kabels en/of leidingen in de grond liggen die een verkoop tegengaan. Dit zal per situatie worden bekeken;
  • het openbaar groen niet direct grenst aan uw eigendom;
  • u niet de eigenaar, maar huurder bent van het aangrenzend pand.

Kosten

De verkoopprijs van openbaar groen bedraagt € 65,00 per m2 kosten koper tot een oppervlakte van 100m2. Boven de 100m2 wordt de gehele waarde van de grond bepaald door middel van taxatie.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Openbaar groen - aanvraag'  downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 767