Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Groenrenovatie begraafplaats Schootmanshof

De gemeente Putten gaat het groen op de begraafplaats Schootmanshof renoveren.

In 1984 is de Algemene Begraafplaats Schootmanshof in gebruik genomen. Na 30 jaar is de beplanting, verharding en meubilair toe aan groot onderhoud. Ook de beeldbepalende bomenstructuur moet weer in lijn gebracht worden met de uitgangspunten van 1984. Doel van de renovatie is het geven van een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte en het herstellen en versterken van de beeldbepalende bomenstructuur.

Binnenkort start de aanbesteding van de werkzaamheden, zodat in het najaar 2017 begonnen kan worden met de werkzaamheden op het gedeelte van de begraafplaats achter de aula. Dit gedeelte van de begraafplaats is rond het jaar 2000 in gebruik genomen.

De huidige boomstructuur op dit deel is cirkelvormig opgezet. Het blijkt dat de groeiplaats voor de bestaande bomen te krap is. De wortels van de bomen drukken nu al grafmonumenten op en deze overlast wordt alleen maar erger. Door het aanpassen van de boomstructuur komt er een ruimere groeiplaats en wordt overlast door boomwortels in de toekomst beperkt.

In de nieuwe situatie wordt het groen opnieuw ingedeeld, waarbij de oude bomen worden gerooid, nieuwe bomen worden geplant en taxus- en beukenhagen worden aangeplant. Op dit deel van de begraafplaats wordt ook een ruimte gereserveerd voor 100 kindergraven.

De uitstraling van de begraafplaats zal vergelijkbaar worden met de gerenoveerde begraafplaats aan de Engweg. Een tekening van de nieuwe situatie is hieronder in te zien.

In april/mei 2016 is het groen rondom de aula gerenoveerd. In het najaar van 2017 wordt gestart met werkzaamheden op het gedeelte van de begraafplaats achter de aula. Aansluitend wordt het gedeelte van de begraafplaats links naast de aula gerenoveerd.

Door het verbeteren van de bomenstructuur en het bestemmen van ruimte voor kindergraven, kunnen minder (particuliere) graven worden uitgegeven. Om te zorgen dat er op lange termijn voldoende begraafcapaciteit beschikbaar is, gaat de gemeente de uitbreiding van de begraafplaats Schootmanshof voorbereiden. Het gaat om de locatie met een oppervlakte van bijna 11.000 m2, direct grenzend aan de begraafplaats. Hiermee kunnen circa 800 plaatsen worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

>> Ontwerp Schootmanshof (PDF, 15MB)