Definitief ontwerp Herinrichting groen omgeving nieuwe rotondes Van Geenstraat

Het definitief ontwerp voor herinrichting van het groen in de omgeving van de nieuwe rotondes Van Geenstraat is vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van bewoners die tijdens de inloopavond van 8 december 2016 aanwezig waren.

Na de aanleg van de rotondes wordt het groen opnieuw ingericht. De rotondes krijgen kleur door het aanbrengen van een bloem- en bollenmengsel. In de bermen langs de Van Geenstraat komen vakken met bodembedekkende heesters en gazon, wat voor afwisseling zorgt.

Op de hoek Van Geenstraat/Roosendaalseweg (de voormalige vrachtwagenparkeerplaats) komt een verlaagd deel voor opvang van overtollig water op piekmomenten, deels omgeven door een nieuwe houtwal.

Aanpassingen op voorlopig ontwerp

Op het voorlopig ontwerp zijn diverse reacties gekomen, waardoor wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Hieronder in het kort de aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

  • De doorsteekjes voor voetgangers van de woningen naar het grasveld aan de overkant komen alleen ter hoogte van officiële brandgangen.
  • De nieuwe zuileiken wordt niet in het midden van de berm geplant, maar iets verschoven richting het fietspad.
  • Bij de rotonde Van Geenstraat/Halvinkhuizerweg komt een haagje om te voorkomen dat koplampen in de huiskamer van de aangrenzende woning schijnen.
  • Het plantvak op de hoek Van Geenstraat/Halvinkhuizerweg wordt zo ingericht dat honden op deze plek worden geweerd.

Uitvoering

Het streven is om de werkzaamheden dit voorjaar aan te besteden. De aannemer kan daarna direct met de werkzaamheden starten. De diverse werkzaamheden worden op elkaar afgestemd. De groenvakken op de rotondes en aansluitende gedeelten worden uitgegraven en aangevuld met goede teelaarde. Vervolgens wordt grondverbetering toegepast in alle plantvakken door middel van bemesting. Daarna volgt het planten van de bomen en heesters en het aanbrengen van de gazons en de bloem- en bollenmengsels.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met de heer J. Roose, telefoonnummer (0341) 359 737, e-mail: groenrenovatie@putten.nl. Bij voorkeur reactie per e-mail zodat beantwoording en/of bezoek ter plaatse effectief kan worden ingepland.

>> Definitief Ontwerp Van Geenstraat (PDF, 1,14MB)