Definitief Ontwerp groenrenovatie parkeerplaats Engweg

Het definitief ontwerp voor de groenrenovatie voor de parkeerplaats Engweg is vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van bewoners die tijdens de inloopmiddag aanwezig waren.

Hieronder in het kort de aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

Bomen

Op het voorlopig ontwerp is een reactie gekomen van de vereniging van eigenaren van woonzorgcentrum De Schauw. Zij hebben aangegeven geen voorstander te zijn van de voorgestelde toepassing van grote bomen aan de rand van het terrein.

De projectgroep groenrenovatie heeft hierbij aangegeven dat een aantal grotere bomen essentieel is om variatie aan te brengen in de aankleding van het groen rondom de parkeerplaats. Het zicht vanuit de appartementen is belangrijk maar zeker ook de aantrekkelijkheid van het parkeerterrein voor de gebruikers.

In overleg met de vereniging van eigenaren is besloten het plan te wijzigen door iets kleinere bomen aan te planten met een niet al te brede kroonvorm. Uiteindelijk, na een periode van 30-40 jaar, worden deze bomen maximaal 12 tot 15 meter hoog. Bovendien is de standplaats van de bomen op verzoek van de vereniging van eigenaren iets verschoven, zodat deze niet beschadigd kunnen worden door vracht- en busverkeer.

Elektrische laadpaal

Een dubbele elektrische laadpaal (op initiatief van de huisartsenpraktijk) voor het opladen van vier elektrische auto’s is toegevoegd aan het ontwerp.

Verlichting

Daarnaast is ook het nieuwe verlichtingsplan ingebracht in het definitief ontwerp. De huidige verlichting op het parkeerterrein is oud en onvoldoende. Omdat er grondwerkzaamheden in de plantvakken plaatsvinden is dit een goed moment om ook de verlichting te vervangen. De plaats van de nieuwe verlichting is daarom opgenomen in het definitieve ontwerp.

>> Definitief Ontwerp parkeerterrein De Eng (PFD, 385kB)

Uitvoering

De werkzaamheden worden dit jaar nog aanbesteed. De aannemer kan de werkzaamheden dan direct in januari 2017 opstarten (uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden). De diverse werkzaamheden worden op elkaar afgestemd. Na het rooien van het groen wordt de bekabeling voor de verlichting en laadpaal ingegraven. Vervolgens wordt grondverbetering toegepast in de plantvakken. Voor de groeiplaatsen van de bomen (ondergronds) is speciale aandacht om deze -ondanks de aanwezigheid van veel verharding- toch zo optimaal mogelijk te maken.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met de heer J. Roose, telefoonnummer (0341) 359 737, e-mail: groenrenovatie@putten.nl. Bij voorkeur reactie per e-mail zodat beantwoording en/of bezoek ter plaatse effectief kan worden ingepland.