Definitief Ontwerp groenrenovatie Roosendaalseweg

Het definitief ontwerp voor de groenrenovatie langs de Roosendaalseweg is vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van bewoners die bij de bewonersavond aanwezig waren.

Wijzigingen ten opzichte van voorlopig ontwerp

Op het voorlopig ontwerp zijn diverse reacties gekomen, waardoor wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Hieronder in het kort de aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp:

  • Over het algemeen vindt men gazon met voorjaarsbollen mooi. Wel zijn sommigen bang dat het gras ook als uitlaatplaats voor honden gebruikt gaat worden. De gemeente zal dit in de gaten houden. Mocht dit zo zijn, dan zal naar oplossingen gezocht worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het plaatsen van hondenpoepbakken zoals in de wijk Hoge Eind. Wij gaan er van uit dat de hondenbezitters ook zelf willen bijdragen aan een nette woonomgeving en de hondenpoep opruimen.
  • In een reactie wordt aangegeven dat het ontwerp saai is en of er meer kleur aangebracht kan worden door toepassing van bollen. Zoals aangegeven bij het voorlopig ontwerp zijn de mogelijkheden onder de grote bomen beperkt. Toch verwacht de gemeente met dit ontwerp de Roosendaalseweg mooi groen aan te kleden. De entree bij de Engweg wordt gekleurd door vaste planten. Het gras wordt afgewisseld met bodembedekkers. Bovendien worden naar aanleiding van deze reactie meer bollen geplant. Zowel de bekende voorjaarbollen als ook vlakken met ‘verwilderings’ typen.
  • Extra paadjes vanaf parkeerplaatsen door het groen worden zoveel mogelijk beperkt. In een eerder stadium zijn deze door de afdeling Ruimte (wegbeheer) dan ook veelal afgewezen. Op enkele plaatsen waar bodembedekkers naast parkeervakken komen, wordt wel een paadje aangelegd. Dit om te voorkomen dat de nieuwe aanplant vertrapt wordt. Over het gras kan wel gelopen worden, nadat het eerst de kans heeft gekregen goed tot ontwikkeling te komen.

Uitvoering

Het werk wordt in maart 2017 aanbesteed. De aannemer kan dan begin april 2017 starten met de werkzaamheden en deze na circa 3 weken afronden. Deze periode is bewust kort gehouden, omdat de beplanting al gerooid is en de nieuwe planten in verband met het seizoen snel de grond in moeten. Voorafgaand aan de plant- en inzaaiwerkzaamheden wordt de grond verbeterd (bemest) en waar nodig aangevuld. De bollen worden in het najaar aangebracht.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met de heer J. Roose, telefoonnummer (0341) 359 737, e-mail: groenrenovatie@putten.nl. Bij voorkeur reactie per e-mail zodat beantwoording en/of bezoek ter plaatse effectief kan worden ingepland.