Huren of kopen in Putten

Huren

Inschrijven

Als u een sociale huurwoning in Putten zoekt, moet u zich inschrijven als woningzoekende. Dit kan als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland mag wonen. Op de website https://www.hurennoordveluwe.nl/inschrijven kunt u u inschrijven als woningzoekende. Deze inschrijving geldt ook in Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Als u vragen hebt of hulp wilt bij het inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Woningstichting Putten.

Reageren

Woningcorporaties adverteren hun vrijgekomen woningen. Geïnteresseerde woningzoekenden moeten zelf op een advertentie reageren om in aanmerking te komen voor de woning. Het vrijkomende aanbod is op de site https://www.hurennoordveluwe.nl/ te vinden. Een huurwoning wordt in principe toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijfduur. Een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen kan verloot worden.

Passend toewijzen

Houd er rekening mee dat de corporatie sociale huurwoningen passend moet toewijzen. Dat betekent dat de huurprijs moet aansluiten bij de hoogte van uw verzamelinkomen en uw huishoudgrootte.

Huurtoeslag

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren; de huurprijs van de woning, uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en uw huishoudgrootte. Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

Urgentie

Woningzoekenden die om dringende reden een huurwoning zoeken, kunnen terecht bij een onafhankelijke urgentiecommissie. Zie hiervoor ook 'Urgentieverklaring woningzoekende'.

Meer informatie

Inwoners die meer informatie willen over de verdeling van de (sociale) huurwoningen of urgentie, kunnen contact opnemen met Woningstichting Putten of een van de andere corporaties in de regio. In de Huisvestingsverordening 2020 vindt u de vastgestelde regels over de woonruimteverdeling in Putten.

Kopen

U kunt in Putten ook een woning kopen via een makelaar. De makelaar kan u er alles over vertellen.

Aanvraag

Woningstichting Putten

Spoorstraat 2

3881 BW  Putten

T (0341) 357 405.

http://www.wsputten.nl/

https://www.hurennoordveluwe.nl/