Inzage gemeentelijk beperkingenregister

Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking opgelegd. Deze beperkingen bepalen wat u met het pand of het stuk grond mag doen. Voorbeelden zijn:

  • Een pand is aangewezen als een gemeentelijk monument.
  • Een pand is onbewoonbaar verklaard.
  • Een pand is voor bepaalde tijd gesloten vanwege drugshandel.
  • De gemeente heeft voorkeursrecht op een stuk grond.

Deze beperkingen vindt u terug in het gemeentelijk beperkingenregister. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in dit register te kijken. Zo weet u meteen waar u rekening mee moet houden.

Moet u kunnen aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

Naast gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen kunnen ook andere bestuursorganen een publiekrechtelijke beperking opleggen, bijv. de rijksoverheid of provincie. Voor een volledig overzicht van alle geldende publiekrechtelijke beperkingen kunt u terecht bij het Kadaster.

Kosten

Inzage bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

Aanvraag

U kunt inzage krijgen in het beperkingenregister bij de gemeente of het kadaster.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 655