Pand als woning gebruiken

Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

(0341) 359 778

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

In uw aanvraag beschrijft u de volgende zaken:

  • de gegevens van het gebouw
  • de manier waarop u het pand wilt gebruiken

Bezwaar & beroep

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.