Starterslening koopwoning

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Om hen een steuntje in de rug te geven, zet gemeente Putten, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), de Starterslening in. Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Een eerste huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch dankzij de Starterslening.

Starterslening aanvragen

U kunt een aanvraag voor een Starterslening doen bij de gemeente. Wij raden aan dit te doen op het moment dat u het (voorlopig) koopcontract voor de woning getekend hebt. Met een toewijzing van de gemeente kunt u de lening bij SVn aanvragen. Er kunnen Startersleningen worden toegewezen zolang het budget hiervoor toereikend is.

Starterslening online aanvragen via DigiD

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Aanvraagformulier Starterslening (PDF, 116Kb)' downloaden, uitprinten en invullen.

Voor wie is de starterslening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • De aanvrager moet een economische en/of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Putten.
 • Leeftijdsgrens: maximaal 34 jaar.
 • Indien er sprake is van twee aanvragers gelden de bindingseisen en de leeftijdseis voor een van de aanvragers.
 • Voor bestaande woningen zijn corporatie- en recreatiewoningen uitgesloten.

De voorwaarden

 • Voor bestaande bouw mag de koopsom maximaal € 200.000,- bedragen.
 • Voor nieuwbouw mag de koopsom maximaal de actuele NHG-norm bedragen.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten en is
  • bij bestaande bouw maximaal € 35.000,- en
  • bij nieuwbouw maximaal € 40.000,-.
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen.
 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.

Vragen?

Op www.svn.nl vindt u meer informatie over de Starterslening. Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met SVn.

Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u contact opnemen met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 739.