Starterslening koopwoning

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Om hen een steuntje in de rug te geven, zet gemeente Putten, in samenwerking met het SVn, de Starterslening in. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt. Dat lukt soms tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis.

Gunstige voorwaarden

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de regels die door de gemeente zijn gesteld.

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af. Kijk voor meer informatie over de Starterslening op de site van het SVn. Op deze site kunt u ook berekenen hoeveel de Starterslening voor u maximaal bedraagt (indicatie).

Nieuwbouw en bestaande bouw

De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw (geen corporatiewoningen, zij hebben een eigen regeling) en door het college aangewezen nieuwbouwprojecten. Er kunnen Startersleningen worden verstrekt zolang het budget hiervoor toereikend is.

Voorwaarden

Hieronder zijn de belangrijkste voorwaarden opgenomen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Zie ook de verordening Starterslening.

Bestaande bouw

 • U bent koopstarter
 • U niet ouder dan 34 jaar
 • U hebt een economische of maatschappelijke binding aan Putten
 • De koopprijs van uw woning mag niet hoger zijn dan € 200.000,00
 • De totale kosten voor het verkrijgen in eigendom (volgens de op moment van aanvraag actuele NHG-normen) zijn niet hoger dan € 220.000,00.

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,00.

Nieuwbouw

 • U bent koopstarter
 • U niet ouder dan 34 jaar
 • U hebt een economische of maatschappelijke binding aan Putten
 • De appartementen aan de Achterstraat 32a en 32b hebben een koopprijs van maximaal € 200.000,00 V.O.N.
 • De 17 appartementen in het voormalige postkantoor (project Dorpsstraat 43) hebben een koopprijs van maximaal € 200.000,00 V.O.N.

De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000,00.

Aanvraag

Een aanvraagformulier voor de Starterslening kunt u ophalen op het gemeentehuis. Wij raden aan dit te doen op het moment dat u een (voorlopig) koopcontract voor de woning getekend hebt. Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening ca. 3 maanden duurt. 

Contactgegevens

Gemeente Putten

Postbus 400

3880 AK Putten

T (0341) 359 739

 

SVn

Postbus 40

3800 AA Amersfoort

T (088) 25 39 400

Uitgelicht