Starterslening koopwoning

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Om hen een steuntje in de rug te geven, zet gemeente Putten, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), de Starterslening in. Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Een eerste huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch dankzij de Starterslening.

Starterslening aanvragen

U kunt een aanvraag voor een Starterslening doen bij de gemeente. Wij raden aan dit te doen op het moment dat u het (voorlopig) koopcontract voor de woning getekend hebt. Met een toewijzing van de gemeente kunt u de lening bij SVn aanvragen. Er kunnen Startersleningen worden toegewezen zolang het budget hiervoor toereikend is.

Starterslening online aanvragen via DigiD

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier ‘Aanvraagformulier Starterslening (PDF, 116Kb)' downloaden, uitprinten en invullen.

Voor wie is de starterslening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • De aanvrager moet een economische en/of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Putten.
  - Economische binding: de binding van een persoon aan Putten is daarin gelegen dat die persoon voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit de gemeente Putten;
  - Maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de gemeente Putten is daarin gelegen dat die persoon gedurende de voorafgaande tien jaar tenminste vier jaar ingezetene is geweest van de gemeente Putten.
 • Leeftijdsgrens: maximaal 39 jaar.
 • Indien er sprake is van twee aanvragers gelden de bindingseisen en de leeftijdseis voor een van de aanvragers.
 • Recreatiewoningen zijn uitgesloten.

De voorwaarden

 • De koopsom mag maximaal 85% van de actuele NHG-grens bedragen.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten en is maximaal € 40.000,-.
 • De lening wordt niet verstrekt indien er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen.

Over de Starterslening

 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost.

Wetgeving

Vragen?

Op www.svn.nl vindt u meer informatie over de Starterslening. Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Heeft u vragen over de verordening? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 739.