Urgentieverklaring woningzoekende

Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Daarom is vaak een lange inschrijftijd nodig bij een woningcorporatie om een goede kans te maken op toewijzing van een woning. Heeft u geen lange inschrijftijd, maar heeft uw wel op korte termijn een (andere) woning nodig? Dan kunt u in sommige gevallen voorrang krijgen.

Urgentie aanvragen

Het krijgen van voorrang begint met het aanvragen van een urgentieverklaring. Er is een regionale, onafhankelijke commissie die urgentieaanvragen beoordeelt op basis van de Richtlijn Urgentie 2020. Het aanvragen van een urgentie loopt via de woningstichting. De woonconsulent kan u hierover dan verder adviseren. Wel is het uiteindelijk uw eigen keuze om wel of geen urgentie aan te vragen. Op de website www.hurennoordveluwe.nl leest u meer over het aanvragen van een urgentie.

Niet eens met de beslissing?

De urgentiecommissie beslist namens burgemeester en wethouders over aanvragen voor urgentie. Als u het niet met de beslissing van de urgentiecommissie eens bent, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Burgemeester en wethouders nemen zelf een beslissing over het bezwaarschrift.

Aanvraag

Woningstichting Putten

Spoorstraat 2

3881 BW  PUTTEN

T (0341) 357 405

E info@wsputten.nl

http://www.wsputten.nl

https://www.hurennoordveluwe.nl